LIST-BOOKS】明日香・妖精狩り[超少女明日香]

 • 白泉社 花とゆめコミックスHC627
 • 収録内容

  • 明日香・妖精狩り
   1985年(昭和60年)花とゆめ11号~13号19年/白泉社
  • ビーナス翔ぶ!
   1983年(昭和58年)花とゆめEX SUMMER号(創刊号)
  • 明日香すぺしゃる(明日香人物便覧,明日香名場面集,慎二?明日香対談)
   1986年(昭和61年)別冊花とゆめ冬の号/白泉社
 • 書籍データ

  • 新書判
  • 1986年(昭和61年)7月25日 初版発行
  • ISBN 4-892-11309-8
  • 雑誌コード 43716-17
 • ★メモ★

  • 巻末に「単行本収録にあたり雑誌原稿を改稿」という断り書きあり。

◎私的分類ナンバー:単行本 061